Få stopp på dammet

Vid renoveringar uppkommer det byggdamm som lätt sprider sig utanför arbetsplatsen. Cover dammskydd är ett unikt sätt att begränsa spridningen av byggdamm. Täckplast spänns upp med alumininiumstöttor mellan golv och tak och skapar på så sätt en temporär vägg.
Läs mer här

Hyr Cover dammskydd hos oss.