varför hyra?

Skälen varför du ska hyra är många. Har du bra maskiner på ditt bygge går allt smidigare. Dessvärre kräver en bra maskinpark tid, kapital samt kunskap för att vara optimal och igång. Därför finns vi!

 

Genom att hyra vinner du en hel rad med fördelar. Vår personal finns till hands för att hjälpa dig att välja vad just du behöver till ditt byggprojekt.
Du får tillgång till ett brett sortiment av de senaste maskinerna inom branschen. Från den lilla borrmaskinen till att komma upp på höga höjder med liftar genom vårt samarbete med Lipac.

Att kunna leverera rätt maskin, i rätt tid, till ett förmånligt pris, är viktigt för oss. Det gör att ditt byggprojekt blir kostnadseffektivt. Du betalar aldrig för outnyttjad maskinpark och behöver aldrig stå still då någon maskin går sönder.

Våra maskiner är noga genomgångna, uppfyller lagkrav samt drivs med noggrant utvalda drivmedel för minsta miljöpåverkan. Läs mer om EcoPar.

När du hyr tecknas vår förmånliga och unika hyresförsäkring. I samarbete med Svedea, ger vår hyresförsäkring ett säkert skydd för eventuella incidenter. Läs mer om vår hyresförsäkring här.

Välkommen!
 

hyresvillkor

hyresförsäkring


 

För mer information e-posta till info@ludvikamaskin.se eller ring 0240-18090.